Seznam literatury, vztahující se k jeskyním v Petzoldově lomu

 • 1931 – Krch F. : Srbsko. – In: J.Jůna (Ed.): Monografie Hořovicka a Berounska, díl VI: 414 – 420. Vlastním nákladem, tiskem České grafické unie, a.s. Praha.
 • 1940 – Petrbok J. : Mesolitické ohniště v „Sloupové jeskyni“ Českého krasu. – Příroda, XXXIII: 318 – 319. Brno.
 • 1947 – Homola V. : Krasové zjevy v Barrandienu. – Disertační práce. Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy: 1 – 112. Praha.
 • 1949 – Kukla J. : Jeskyně Českého krasu na levém břehu řeky Berounky a Vltavy. – Seminární práce: 1 – 85 + přílohy. Reálné gymnasium Praha XII – Slovenská.
 • 1949 – Petrbok J. : Jeskyně „Sloupová“ u Budňan nad Berounkou v Čechách. – Československý kras, 2: 315 – 322. Brno.
 • 1949 – Vachtl J. : Soupis lomů ČSR. Číslo 31, Okres Beroun. – Státní geologický ústav Československé republiky: 1 – 102. Praha.
 • 1952 – Hokr Z. : Pleistocénní ssavci ze Sloupové jeskyně u Karlštejna (Čechy). – Anthropozoikum, I (1951): 9 – 35. Praha.
 • 1961 – Kříž J. : Puklinová propast v Petzoldově lomu u Srbska (list speciální mapy 4052 – Beroun). – Časopis pro Mineralogii a Geologii, 6, 1 : 103 – 104. Praha.
 • 1966 – Klofát M. : Zpráva ze speleologického průzkumu dne 18. 12. 1966. – Nepublikovaná rukopisná zpráva: 1 – 7. Archiv Muzea Českého krasu. Beroun.
 • 1967 – Turnovec I, Fajstová Č. : Krasové jevy údolí Berounky mezi Srbskem a Karlštejnem. – Československý kras, 18: 39 – 48. Praha.
 • 1988a – Novotný J. : Jeskyně Marie. – Speleofórum, 1988: 7 – 8. Česká speleologická společnost, ZO 6-14 Suchý Žleb. Brno.
 • 1988b – Novotný J. : Jeskyně Marie – nová jeskyně Českého krasu. – Stalagmit, 1988, 1: 12 – 14. Praha.
 • 1989 – Novotný J. : Nové objevy v Beranově lomu. – Speleofórum, 1989: 6 – 7. Česká speleologická společnost. Brno.
 • 1994 – Jäger O. : Jednotná evidence speleologických objektů. – Český kras, XIX: 25 – 30. Beroun.
 • 1996 – Martínek M., Zeman B. : Dráhy Českého krasu II, karlštejnská a pražská oblast. – Český kras, XXII: 23 – 40. Beroun.
 • 2000 – Brom R., Bruthans J., Kolčava M., Přibil M. : Velká sýrová loupež, První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu. – Krasová deprese, 8: 2 – 13. Praha.
 • 2001 – Bruthans J., Zeman O. : Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších krasových oblastech bez soustředěných ponorů v ČR. – Český kras, XXVII: 21 – 29. Beroun.
 • 2002 – Topinka J. : Regulace řek na Berounsku. – Minulostí Berounska, 5: 173 – 192. Beroun.
 • 2003 – Žák K., Kolčava M., Jäger O., Živor R. : Evidence jeskyní Českého krasu – stav k 1. říjnu 2003. – Český kras, XXIX: 5 – 20. Beroun.
 • 2004 – Matoušek V. : Ledový režim vodních toků. – Práce a Studie, 199: 1 – 203. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha.
 • 2004 – Žák K., Vysoká H., Bruthans J., Hlaváč J. : Hydrogeologie krasového systému Pramen pod Domášovem – Tetínský vývěr: nová pozorování a data. – Český kras, XXX: 45 – 50. Beroun.
 • 2007 – Žák K., Elleder L. : Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou staletích. – Český kras, XXXIII: 9 – 15. Beroun.
 • 2008 – Martínek M. : Vlečky Českého krasu. – Příloha dvojmagazínu Grand Expres a ČD pro Vás, duben 2008: 1 – 31. Vydavatelství Grand Princ, a.s. Praha.
 • 2009 – Žák K., Jäger O., Komaško A. : Český kras. – In: J. Hromas, Red.: Jeskyně. Chráněná území ČR XIV. (editoři řady Chráněná území P. Mackovičin, M. Sedláček): 155 – 233. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha a EkoCentrum Brno.
 • 2011 – Mengler Z., Vlk L., Záviška M., Žák K. : Nové objevy v Petzoldových jeskyních v Českém krasu. – Speleofórum, 30: 25 – 29. Česká speleologická společnost. Praha.
 • 2011 – Mengler Z., Vlk L., Záviška M., Žák K., Martinek M. : Petzoldovy jeskyně – nový významný speleologický objev v Českém krasu. – Český kras, XXXVII: 5 – 14. Beroun.
 • 2011 – Žák K., Živor R. : Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2009 až 30. září 2011. – Český kras, XXXVII: 60 – 64. Beroun.
 • 2012 – Vysoká H., Bruthans J., Žák K., Mls J. : Response of the karst phreatic zone to flood events in a major river (Bohemian Karst, Czech Republic) and its implication for cave genesis. – Journal of Cave and Karst Studies, 74: 65 – 81. United States of America.
 • 2012 – Mengler Z., Vlk L., Záviška M. : Objevy v Petzoldových jeskyních v roce 2011. – Speleofórum, 31: 47 – 49. Česká speleologická společnost. Praha.
 • 2012 – Mengler Z., Amler P., Žák K., Majer M. : Petzoldovy jeskyně v Českém krasu trochu jinak. – Speleo, 59: 21 – 28. Česká speleologická společnost. Praha.
 • 2013 – Vlk L., Záviška M. : Nové průzkumné práce a objevy v Petzoldových jeskyních. – Speleofórum, 32: 31 – 33. Česká speleologická společnost. Praha.
 • 2013 – Žák K., Kolčava M., Bruthans J., Živor R. : Evidence jeskyní Českého krasu za období 1. října 2011 až 30. září 2013. – Český kras, XXXIX: 63 – 67. Beroun.
 • 2013 – Bláha V. : Srbsko. – Vlastním nákladem, tiskem AdAm studia Praha.
 • v tisku – Brom R., Vysoká H. : Petzoldovy jeskyně v Českém krasu – čerpací pokus 6.4.2013. – Speleofórum, 33 (2014). Česká speleologická společnost. Praha.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *