Nová propast

Leží ve stěně bývalého Císařského lomu (nynější lom západ podniku VČS a.s.). Vstup je osazen ocelovou mříží z velmi pevné oceli. Jeskyně je dlouhá v řádu stovek metrů. Nedaleko za vstupem je propast, v současnoti překlenuta ocelovým mostem. V jeskyni je zajímavá výzdoba.V současnosti zde neprobíhá žádná výzkumná činnost. Její provádění je plánováno na rok 2008.