Bufetová jeskyně (též. Bufet)

Leží v lomu Zlatý koník pod současným vchodem do zpřístupněné části Koněpruských jeskyní. Vchod se nalézá cca 20 m pod úrovní betonového chodníku do přístupných jeskyní, při vrcholu hlinitého kužele násypu do lomu. Charakter jeskyně je propasťovitý (zatím dosažená hloubka cca 10 m). Jeskyně byla zkoumána na konci 70. let 20. století (výkopy nevedly k objevu volného prostoru) a následně znovu od roku 1996, přičemž poslední práce vedly k objevení cca 4 m volného horizontálního úseku jeskyně. Jeskyně byla opatřena uzávěrem a nejsou zatím plánovány další výkopové práce.