Archiv rubriky: Nezařazené

Zajímavá přednáška

Dne 1. března proběhla v domě ochránců přírody v Praze zajímavá přednáška RnDr. Jaroslava Hromase o jeskyních v ČR, především pak o jeskyních Barrandienu.

Po úvodním krátkém seznámení s obecnou geologií ČR s orientací na výskyt karbonátů nás J. Hromas postupně seznámil se všemi významnějšími lokalitami výskytu krasových jevů u nás (zejména Hranický kras, Moravský kras, Český kras s našimi nej… – nejdelší jeskyně, nejhlubší propast…). Pak už se věnoval pouze Barrandienu. Nejprve Barrandien lokalizoval, poté umístil stratigraficky na časové ose a nakonec osvětlil jeho geologický vývoj. Pak už se věnoval pomyslné cestě Českým krasem z Prahy do Koněprus po nejvýznamnějších krasových jevech a paleontologických lokalitách. Na obrázcích jsme se mohli seznámit s jednotlivými zajímavostmi: například odtěžená Prokopská jeskyně, Barrandova skála, Petzoldovy jeskyně, Sv. Jan pod skalou, Bubovice, Barrandovka, Buml, Srbské jeskyně, Podtraťovka, Klonk. Poté se podrobněji věnoval největšímu systému v Čechách – Koněpruským jeskyním. Celá přednáška trvala cca 2 hodiny a byla velmi zajímavá.

Koněpruský Masopust 2017

18. února se uskutečnila velice vydařená akce v naší spřízněné obci Koněprusech, které se zúčastnili někteří naši členové. Svou účast pojali zodpovědně, nejenže konzumovali výborné zabíjačkové pochoutky, připravené občany Koněprus, ale také se ve zdařilých maskách zúčastnili masopustního průvodu, kde důstojně reprezentovali naši ZO. Přiložené fotografie toto dokládají. Kompletní portfolio naleznete zde: http://hahomis.rajce.idnes.cz/koneprusy_masopust_2017/

Masopust 2017_1 Masopust 2017_2 Masopust 2017_3 Masopust 2017_4

První letošní pracovní akce a VČS

Tuto sobotu, tedy 14. ledna, se uskuteční naše letošní první pracovní akce, jak jinak, než v Bonzákovce. Už mě svrbí dlaně 🙂 Zvýšili jsme opěrnou zídku pod deponií, takže vykopaný materiál bude kam dávat. Sraz na boudě v 9.00 hodin. Odpoledne proběhne na boudě také výroční členská schůze.

Libor oznameni

Bližší informace o nehodě naleznete zde.

Na stránkách Demänovských jeskyňářů naleznete krásné rozloučení s Liborem od Paľa Hericha. Děkujeme.

Poslední rozloučení s Liborem se konalo 23. 8. 2016, v obřadní síni hlavního hřbitova v Chomutově. Na obřad přijeli dokonce i naši kamarádi ze Slovenska.